• 10246822_l-b
  • 12838741_l-b
  • 10533810_lb

Welkom bij Performance Dialogue.

Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training en teambegeleiding.

De term performance dialogue betekent meer dan het traditionele functionerings- en beoordelingsgesprek. Het is een continu proces van afstemming, uitwisseling en feedback.

Wij helpen bij het vinden van antwoorden op vragen over functioneren en presteren:

  • Hoe zorg ik dat de visie van het bedrijf gaat leven voor mijn medewerkers?
  • Hoe vertaal ik de ondernemingsdoelstellingen op individueel niveau?
  • Hoe zorg ik dat de performance gesprekken gaan over de medewerker in plaats van over het formulier of het competentiewoordenboek?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de medewerkers eigenaarschap nemen voor de performance dialogue?
  • Hoe geef ik feedback zonder de medewerker te demotiveren?
  • Moet ik sturen op competenties of op talent?
  • Wat kan ik van mijn oudere medewerker verwachten op het gebied van ontwikkeling?
  • Hoe maak ik SMART ontwikkelafspraken?

Bij het beantwoorden van deze vragen gaan we verder dan het standaard antwoord. De oplossing wordt namelijk mede bepaald door de doelstellingen, cultuur en individuele medewerkers van de specifieke organisatie. Wij ondersteunen organisaties bij het vinden van deze unieke oplossing.

Onze trainingen en team interventies zijn een investering in de toekomst.